Select Page

Mer än ett jobb

Som CEO och CFO på HandelsHolding utmanas du dagligen och är ytterst ansvarig för Nordens största studentdrivna koncern. Du arbetar med att driva och utveckla koncernen, men framförallt främjar du studentnyttan och förbereder Göteborgs mest drivna studenter inför arbetslivet.

Med makt kommer ett stort ansvar

HHGS Holding är Handelshögskolans kårföretags förvaltande aktiebolag.
Det prestigefyllda uppdraget innebär tätt samarbete med styrelsen och övergripande ansvar för kårens sju aktiebolag. Som spindeln i nätet samarbetar du nära kårledningen och kårbolagens ledningsgrupper och styrelser.

BOLAG

KRONOR I OMSÄTTNING

ANSTÄLLDA

Vad gör en CEO?

 

U

Tänker strategiskt

Med en strategisk och långsiktig approach söker du ständigt nya affärsmöjligheter.

w

Minglar

Du nätverkar på en rad spännande event och är ansiktet utåt för Nordens största studentdrivna koncern.

Snappar upp idéer

Du har öra för bra idéer och verkställer dessa i projektform med syftet att kontinuerligt utveckla koncernen.

l

Rapporterar

Du analyserar koncernens ekonomiska situation och rapporterar bolagens utveckling till styrelsen.

Får bolagen att interagera

Du främjar samarbete mellan kårbolagen och ser till att samtliga sju bolag drar åt samma håll.

g

Tar in åsikter

Du är lyhörd och jobbar tätt med dotterbolagen för att agera bollplank när bolagen stöter på svårigheter.

Vad gör en CFO?

 

Internkontroll

Ansvarar för utveckling och kontroll och koncernens ekonomiska arbete

Verksamhetsstyrning

Tar fram finansiella underlag för beslut och analys.

Stöttar och utbildar

Stöttar och utbildar ekonomiansvariga i bolagen.

i

Löpande bokföring

Ansvarar för den löpande bokföringen i bolagen.

Bokslut

Planerar och ansvarar för bokslut samt revision för koncernen.

U

Budgetering och analys

För prognos och planering på både operativ nivå och styrelsenivå.

ANSÖK

Du som söker har en pågående högskoleutbildning inom ekonomi.
Du brinner för att driva egna projekt och att utvecklas samt är analytisk och strategisk.
Stor vikt läggs vid personens driv, kommunikativa förmågor och initiativförmåga.

 

CEO

Anställningsform Deltid under ett år med möjlighet till förlängning. Ca 10-15h per vecka.

Tillträde Flexibel, juni 2020


CFO

Anställningsform Deltid under ett år med möjlighet till förlängning. Ca 5-10h per vecka.

Tillträde Flexibel, juni 2020.

                    Ansökan: Skicka in CV och personligt brev till vd.holding@hhgs.se, ange vilken av rollerna du söker, deadline   10/5 2020

                     Vid frågor kontakta:

                     Angus Palmberg, VD: vd.holding@hhgs.se, 0739-855094

                     Mikael Örneblad, CFO: cfo.holding@hhgs.se, 0739-995615