Select Page

“Den mest unika, lärofyllda och spännande erfarenhet man kan få som student på en handelshögskola.”

– Jonatan Svanberg, HHGS Holding VD 2020-2021

Det prestigefyllda uppdraget innebär ett tätt samarbete med Holdingbolaget och dotterföretagens olika styrelser. Holdings ledning, bestående av en CFO och VD har ett övergripande ansvar för HHGS Studentkårs sju olika aktiebolag. Som spindeln i nätet arbetar du i koncernen med alla företag, samarbetar med kårledningen och får exceptionell rådgivning från erfarna styrelser. 

 

 

Mer än ett jobb

Möjligheten att driva Nordens största studentdrivna koncern ger dig inte bara erfarenheten, du bygger även nätverk med ledande personer i näringslivet och får en utvecklingsmöjlighet som endast finns på Handelshögskolan i Göteborg.

BOLAG

KRONOR I OMSÄTTNING

ANSTÄLLDA

Rekryteringsprocess

Vad gör en CEO?

U

Tänker strategiskt

Med en strategisk och långsiktig approach söker du ständigt nya affärsmöjligheter.

w

Nätverkar

Du nätverkar på en rad spännande event, med handelsföretagen, studentkåren och är ansiktet utåt för Nordens största studentdrivna koncern.

Snappar upp idéer

Du har öra för bra idéer och verkställer dessa i projektform med syftet att kontinuerligt utveckla koncernen.

l

Rapporterar

Du analyserar koncernens ekonomiska situation och rapporterar bolagens utveckling till styrelsen.

Får bolagen att interagera

Du främjar samarbete mellan kårbolagen, identifierar synergier snabbt och ser till att samtliga sju bolag drar åt samma håll.

g

Tar in åsikter

Du är lyhörd och jobbar tätt med dotterbolagen för att agera bollplank när bolagen stöter på utmaningar.

Vad gör en CFO?

Internkontroll

Ansvarar för utveckling och kontroll och koncernens ekonomiska arbete

Verksamhetsstyrning

Tar fram finansiella underlag för beslut och analys. 

Stöttar och utbildar

Stöttar och utbildar ekonomiansvariga i bolagen genom bland annat koncernens CFO-forum.

i

Löpande bokföring

Ansvarar för den löpande bokföringen i bolagen.

Bokslut

Planerar och ansvarar för bokslut samt revision för koncernen. Man upprättar även koncernredovisning med K3. 

U

Budgetering och analys

För prognos och planering på både operativ nivå och styrelsenivå.

ANSÖK

 

Du som söker har en pågående högskoleutbildning inom ekonomi.
Du brinner för att driva egna projekt och att utvecklas samt är analytisk och strategisk.
Stor vikt läggs vid personens driv, kommunikativa förmågor och initiativförmåga.

 

Skicka in ditt CV och personliga brev nedan.

CEO

Anställningsform Deltid under ett år med möjlighet till förlängning. Cirka 15h per vecka.

Tillträde Flexibel, maj 2021


CFO

Anställningsform Deltid under ett år med möjlighet till förlängning. Cirka 10h per vecka.

Tillträde Flexibel, maj 2021.

Frågor till VD?

Frågor om tjänsten som VD på HHGS Holding svarar vi gärna på. Skicka ett mejl till e-postadressen nedan. När förfrågan har skickats kommer vi återkomma till er så snart som möjligt.  

Jonatan Svanberg
+46 (0) 76 888 08 36
vd.holding@hhgs.se

Frågor till CFO?

Frågor om tjänsten som CFO välkomnas. När er förfrågan har mottagits kommer vi återkomma till er så fort som möjligt. 

Peter Hellqvist
+46 (0) 708 94 67 87
cfo.holding@hhgs.se